در جواب آقای علی خدری

 نقدی که بر فراخوان فعالین جنبش لغو کار مزدی نوشته اید، نقدی کاملاً راست، رفرمیستی و سندیکالیستی است. فعالین جنبش لغو کار مزدی هیچ سخن عجیبی بر زبان نرانده اند. آنان از همزنجیران طبقاتی خود درخواست کرده اند که با…

چهار سؤال از آقای مرتضوی

۱. لطفاً برای خوانندگان نوشته خود توضیح دهید که چرا و به چه دلیل بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن یک نظریه بورژواـی و ضد مارکسی فحش است؟!  ۲. شما نوشته خود را در سایتی درج کرده اید که کریه…

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل ۲۰۰۵ سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟ جواب – وقتی از تشکل…

قصه سفر یک لیتر نفت

از چاه شماره ۴۷۳ منطقه نفتی کویت تا پمپ بنزینی در وزلینگ کلن                               مترجم فریده ثابتی روز اول- مرد یک لیتر نفت را در شیشه می ریزد. در نورآفتاب به آن نگاه می کند. سیاه نیست، بلکه قهوه ای رنگ…

دو شیفت کاری یا چند پیشگی* فریده ثابتی

براساس بررسی آماری ارائه شده توسط دبیرخانه ی شورای عالی اشتغال با عنوان ” تحلیلی بر وضعیت موجود بازار کار” آذرماه ۱۳۸۱، در فاصله ده ساله ی ۷۵-۱۳۶۵ به طور متوسط سالانه ۱۳۵ هزار نفر به عرضه ی نیروی کار…

درباره‌ى صنعت نفت و مبارزات كاركنان آن

اين نوشته قبلا در نشريه‌ى «كارگر امروز»، سال نهم، شماره‌ى شصت و دو، مارس‏ ۱۹۹۹، تحت عنوان «به مناسبت بيستمين سال اعتصابات كارگران نفت جنوب» درج گرديد. اينك با اندكى تغييرات نوشتارى و افزودن خلاصه‌اى از يك مطلب كوتاه درباره‌ى…

۱ ۳۰ ۳۱ ۳۲

جنبش شورایی

بازخوانی کاپیتال مارکس

کمونیسم لغو کارمزدی

علیه رفرمیسم راست و چپ

جنبش کارگری و جمهوری اسلامی

سرمایه و بحران

سرمایه جهانی و خاورمیانه

اطلاعیه ها

ویدیو

کارگران ضد سرمایه داری

سرمایه و کودک آزاری

نشریه علیه سرمایه

سرمایه و بی حقوقی زنان

کارگران و اول ماه مه

قیام بهمن

مطالب ترجمه شده

نقدها

دیدگاه ها

کتاب ها