قصه سفر یک لیتر نفت

از چاه شماره ۴۷۳ منطقه نفتی کویت تا پمپ بنزینی در وزلینگ کلن                               مترجم فریده ثابتی روز اول- مرد یک لیتر نفت را در شیشه می ریزد. در نورآفتاب به آن نگاه می کند. سیاه نیست، بلکه قهوه ای رنگ…

دو شیفت کاری یا چند پیشگی* فریده ثابتی

براساس بررسی آماری ارائه شده توسط دبیرخانه ی شورای عالی اشتغال با عنوان ” تحلیلی بر وضعیت موجود بازار کار” آذرماه ۱۳۸۱، در فاصله ده ساله ی ۷۵-۱۳۶۵ به طور متوسط سالانه ۱۳۵ هزار نفر به عرضه ی نیروی کار…

درباره‌ى صنعت نفت و مبارزات كاركنان آن

اين نوشته قبلا در نشريه‌ى «كارگر امروز»، سال نهم، شماره‌ى شصت و دو، مارس‏ ۱۹۹۹، تحت عنوان «به مناسبت بيستمين سال اعتصابات كارگران نفت جنوب» درج گرديد. اينك با اندكى تغييرات نوشتارى و افزودن خلاصه‌اى از يك مطلب كوتاه درباره‌ى…

۱ ۳۰ ۳۱ ۳۲