ارزش افزوده یا ارزش اضافی؟ * فریده ثابتی

/

 این مطلب با استفاده از اطلاعات ارائه شده در کتاب تازه­ های آمار، شماره ۲۶، از انتشارات مرکز آمار ایران، چاپ پائیز ۷۸، در مورد کارگاه­های صنعتی با ده کارگر و بیشتر( جدول ۱) نوشته شده و سعی شده که…

امریکا و برنامه هسته¬ای ایران*

بخشی از کتاب جدید نوام چامسکی؛ Failed States به نظر می¬رسد سر وصدای زیادی در باره ایران و برنامه هسته ای اش قریب الوقوع باشد. قبل از ۱۹۷۹، زمانی که شاه در قدرت بود، واشینگتن قویا از این برنامه حمایت…

چند سوال از رضا مقدم

در رابطه با نوشته رضا مقدم تحت عنوان ۱۵  فوریه و معمای مخالفت فعالین لغو کار مزدی طرح چند سوال از ایشان مناسب تر از پاسخی تحلیلی سیاسی میباشد چرا که باندازه کافی آنگونه بحث ها از جانب فعالین گرایش…

در حاشیه نوشته حسن وارش

 حسن وارش در مقاله خود تحت نام «فرقه چیست و فرقه گرائی کدام است» مطالبی را به درستی مطرح کرده اند، اما همزمان مطالبی را  با تساهل از قلم فرو انداخته اند. هدف من مسلماً کاستن از ارزش نوشته ایشان…

چند کلمه با رفقا علی خدری و مظفر فلاحی

برای همه رفقای انجمن جمال چراغ ویسی بعنوان فعالین رادیکال کارگری ارزش و احترام قائلم. علی خدری یکی از دوستان عزیز من می باشد. جمال چراغ ویسی محبوب همه کارگران کمونیست بوده و هست. او درراه مبارزه علیه نظام سرمایه…

در جواب آقای علی خدری

 نقدی که بر فراخوان فعالین جنبش لغو کار مزدی نوشته اید، نقدی کاملاً راست، رفرمیستی و سندیکالیستی است. فعالین جنبش لغو کار مزدی هیچ سخن عجیبی بر زبان نرانده اند. آنان از همزنجیران طبقاتی خود درخواست کرده اند که با…

چهار سؤال از آقای مرتضوی

۱. لطفاً برای خوانندگان نوشته خود توضیح دهید که چرا و به چه دلیل بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن یک نظریه بورژواـی و ضد مارکسی فحش است؟!  ۲. شما نوشته خود را در سایتی درج کرده اید که کریه…

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل ۲۰۰۵ سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟ جواب – وقتی از تشکل…

قصه سفر یک لیتر نفت

از چاه شماره ۴۷۳ منطقه نفتی کویت تا پمپ بنزینی در وزلینگ کلن                               مترجم فریده ثابتی روز اول- مرد یک لیتر نفت را در شیشه می ریزد. در نورآفتاب به آن نگاه می کند. سیاه نیست، بلکه قهوه ای رنگ…

دو شیفت کاری یا چند پیشگی* فریده ثابتی

براساس بررسی آماری ارائه شده توسط دبیرخانه ی شورای عالی اشتغال با عنوان ” تحلیلی بر وضعیت موجود بازار کار” آذرماه ۱۳۸۱، در فاصله ده ساله ی ۷۵-۱۳۶۵ به طور متوسط سالانه ۱۳۵ هزار نفر به عرضه ی نیروی کار…

جنبش شورایی

بازخوانی کاپیتال مارکس

کمونیسم لغو کارمزدی

علیه رفرمیسم راست و چپ

جنبش کارگری و جمهوری اسلامی

سرمایه و بحران

سرمایه جهانی و خاورمیانه

اطلاعیه ها

ویدیو

کارگران ضد سرمایه داری

دیدگاه

سرمایه و بی حقوقی زنان

قیام بهمن

سرمایه و کودک آزاری

نشریه علیه سرمایه

کارگران و اول ماه مه

مطالب ترجمه شده

نقدها

کتاب ها