جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری

/

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینه ای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشته های دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت « کمون» را تحریف کرده اند و…

طبقه کارگر سوئد و التجا به فاشیسم، راسیسم!

/

شتر کز هم جدا گردد قطارش ز خاموشی کند موشی مهارش این روزها بازار سناریوی انتخابات در رفیع ترین قله دموکراسی، سوسیال دموکراسی دنیا داغ است و قابل توجه شیفتگان شرزه و دلباختگان واله دموکراسی اینکه بیش از ۲۰% کل…

خاورمیانه، آرایش قوای جدید قطب ها و سناریوی هسته ای

//

هر چه فرایند انحطاط سرمایه داری شتابناک تر شده است، سیاست سرمایه نیز قهرا تهوع آورتر گردیده است. سه دهه است که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا، اسرائیل، چین، روسیه، همه رسانه های این کشورها از مسأله اتمی شدن…

افغانستان، سرمایه جهانی و جنبش کارگری

/

بساط نظریه پردازی همه جا پهن است. چرا امریکا و متحدانش ۲۰ سال پیش حمله به افغانستان را آغاز کردند؟؟، چه اهدافی در سر داشتند؟؟ آیا به دموکراسی می اندیشیدند؟؟!! اگر آری!! کدامین گام ها را برداشتند؟! و چرا هیچ…

مرگ محمود شفاعت (تقی پاک ایمان) غمی سنگین و جان آزار

او از شیفتگان فداکار رهائی کارگران و شیدای بی ریای کارزار رهائی انسان بود. در سال ۱۳۳۱ در همدان به دنیا آمد، در سالهای نخست دهه ۵۰ به سازمان مجاهدین خلق پیوست و در پروسه تحولات سیاسی درون این سازمان…

طغیان اعتراض کارگران و آلترناتیوسازی «اپوزیسیون»

/

چو شاهین بازماند از پریدن            زگنجشکش لگد باید چشیدن «اپوزیسیون» اصطلاحی است که در سراسر دنیا بر سر زبانها است. همه جا، از احزاب، نیروها و محافل اپوزیسیون می گویند. قصد واکاوی آکادمیک مفاهیم را…

جنبش کارگری ایران، افت و خیز رویکردها

/

احزاب و اتحادیه ها در بیان موقعیت خود به دستاوردهایشان در عرصه افزایش اعضاء، رشد سازمان، دامنه نفوذ تشکل در جامعه، میزان پیروزی در سازماندهی کمپین ها یا نوع این شاخص ها رجوع می کنند. ماجرا برای جنبش لغو کار…

كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس‏ يا «ايدۀ مطلق» و «روح تاريخ هگل»؟

/

“صدمه اى كه ديالكتيك به دست هگل از فريفتارى مى كشد، به هيچوجه مانع از اين نيست كه هگل براى نخستين بار به نحوى جامع و آگاه اشكال عمومى حركت ديالكتيك را بيان نموده است. ديالكتيك در نزد وى روى…

کودتای سیاه ۲۸ مرداد، راه عروج بورژوازی هار اسلامی

/

تاریخنگاری بورژوازی کل بحث خود در باره هدف مشترک دولت های امریکا، انگلیس و شرکای داخلی آن ها در سازماندهی کودتای بیست و هشتم مرداد سال ۳۲ را بر سقوط دولت مصدق  متمرکز ساخته است.  برچیدن بساط قدرت مصدق و…

«روز کارگر»! آنچه هست و آنچه باید باشد!

/

مراسم موسوم به «روز کارگر» از دیرباز تا امروز به ویژه در طول دهه های اخیر، تصویر متضاد صف آرائی ها و سنگربندیهائی بوده است که می تواند و باید خصلت نمای واقعی این روز و این نام باشد. روز…

اوکرائین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟

/

جهان سرمایه داری بسیار در هم رفته تر و ادغام شده تر از آن است که بتوان تلاطمات دامنگیر یک کشور را بدون کالبدشکافی موقعیت سرمایه اجتماعی اش در تقسیم کار سراسری سرمایه داری، جایگاهش در توازن قوای بلوک بندیها…

احمدیان و کارنامه کارزار طبقاتی« متن سخنرانی در مراسم بزرگداشت امیرحسین احمدیان»

درمبارزه طبقاتی اگربا ژرف نگری مارکسی وارد میدان شوی، با قهرمانان و رهبران مواجه نمی شوی. اینجا سخن از پیکار برای برپائی جامعه ای است که در آن «رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر انسان است» و این…

در سالگرد کمون پاریس

شیپور جنگ در پاریس، میان دو اردوی طبقاتی متخاصم با طنین هر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمایه دار در نقطه ای از دنیا، در قلب قاره اروپا در مقابل هم صف آراستند. وقتی…

«حسن حسام» از چه چیز عصبانی است؟!

حسن حسام در مصاحبه با مجری برنامه تلویزیونی موسوم به «برابری»! حول موضوعی به نام « سه گرایش درون جنبش کارگری» و چگونگی برخورد به مسأله دستمزدها، هر چه در توان داشته است علیه کارگران ضد سرمایه داری و فعالان…

«حسن حسام» و نفرت از مبارزه ضد کار مزدی کارگران

حسن حسام به زنده نگه داشتن «سوسیالیسم» اردوگاهی همان قدر وفادار و از جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر همان اندازه عاصی است که سربازان اولترا – ناسیونالیست ژاپنی، دلبسته پیروزی کشور و داغدار شکست «مام میهن» بودند. او از…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای ۱۲ تا ۱۵

سد حقیقی تولید سرمایه داری خود سرمایه است. در این شیوه تولید، خود سرمایه و ارزش افزائی نقطه آغاز، پایان، انگیزه، آمال تولید است. تولید فقط تولید سرمایه است. تولید به هیچ وجه وسیله ای برای ارتقاء فزاینده شرائط زندگی،…

سرمایه داری ایران در ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی

//

  کلیه دولت های موجود جهان، مستقل از شیوه های متمایز ایفای نقش، دیکتاتوری، دموکراتیک، فاشیستی، پارلمانی، نظامی، دینی یا لائیک بودنشان، در بنمایه طبقاتی خود، سرمایه متعین در منظومه ای از فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک هستند. مبارزه…

سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی

//

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را دارند. همانگونه که جدال میان لایه ها و…

جنبش شورایی

بازخوانی کاپیتال مارکس

کمونیسم لغو کارمزدی

علیه رفرمیسم راست و چپ

جنبش کارگری و جمهوری اسلامی

سرمایه و بحران

سرمایه جهانی و خاورمیانه

اطلاعیه ها

ویدیو

کارگران ضد سرمایه داری

سرمایه و کودک آزاری

نشریه علیه سرمایه

سرمایه و بی حقوقی زنان

کارگران و اول ماه مه

قیام بهمن

مطالب ترجمه شده

نقدها

دیدگاه ها

کتاب ها