سرمایه داری

سرمایه داری یکی از شیوه های تولید مسلط تاکنونی است یعنی یک سیستم اقتصادی است که کل زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی را زیر چتر خود می گیرد. این شیوه بر سه خصلت استوار است: کار مزدی( کار کردن برای دریافت…

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی

//

آنچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی داد، محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه های پیش، در درون جامعه و تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت و متضاد این مبارزه بر…

جنبش شورایی کارگران، عظیم ترین حلقه ی مبارزه ی طبقاتی در تاریخ!

/

لفظ شورا تاریخا برای همه­ ی احزاب و محافل داعیه­ دار تعلق به طبقه­ ی کارگر، کلیدواژه­ ی تعیین شکل سازمان­یابی بوده است. این تعبیر عمیقا باژگونه و گُم­ راه­ سازی است، که از این مساله در ذهن توده­ های…

جنبش جاری، بن بست شکست زا، راه برون رفت،

/

بن بستها انبوهند و کوبنده ترین آنها خارج بودن توده کارگر از سنگر پیکار ضد سرمایه داری است. ما در جامعه ای با دو طبقه اساسا متضاد، متخاصم، درحال جدال زندگی می کنیم. طبقه ای که کل سرمایه ها، دارائی…

*ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران*

ماشین کشتار جمهوری اسلامی با سرعت برق‌آسا، تو کوچه‌ها، خیابان‌ها و منازل مردم، بی‌وقفه جان‌ها می‌گیرد، خون می‌ریزد و جلادان بر خون‌های ریخته شده جوانان می‌رقصند. ظرف سه ماه گذشته، روزی نیست که خبر قتل چندین نفر را نشنویم. یا…

انقلاب ۵۷، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان

/

« ملت» بیان دروغین و وارونه ای از هستی اجتماعی انسان ها است. روند تولید اضافه ارزش و فرایند مسخ و جعل پدیدارهای زندگی بشر پروسه های متحد، ارگانیک و مرکبی را در شیوه تولید سرمایه داری تشکیل می دهند.…

کارگران بی افق، اپوزیسیون سوداگر قدرت

/

حدود دو ماه از خیزش عصیان آمیز جوانان طبقه کارگر ایران، در خیابان ها، خانه ها، محله ها، دانشگاهها، دبیرستانها، دبستانها می گذرد، خیزشی با نقش آفرینی حماسی و کم همتای دختران، زنان کارگر که هر روز نیرومندتر، مصمم تر…

لمپن پرولتاریا، پارا میلیتر، بسیج، لباس شخصی

کارل مارکس در کتاب هجدهم برومر لوئی بناپارت این گونه مساله را مطرح می کند: لمپن های پاریس در فرانسه با بهانه تاسیس یک انجمن نیکوکاری سازمان داده شدند و شامل بودند با ماموران طرفدار بناپارت در شهربانی که یک…

راه نجات، لغو کارمزدی است

جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما چگونه؟ و چه رژیمی را باید جایگزین آن کرد؟ اقشاری از طبقه سرمایه دار ایران مدتهاست که خیال سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند. این اپوزیسیون سرنگونی طلب مدعی است که با سپردن حکومت به…

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری

/

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینه ای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشته های دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت « کمون» را تحریف کرده اند و…

طبقه کارگر سوئد و التجا به فاشیسم، راسیسم!

/

شتر کز هم جدا گردد قطارش ز خاموشی کند موشی مهارش این روزها بازار سناریوی انتخابات در رفیع ترین قله دموکراسی، سوسیال دموکراسی دنیا داغ است و قابل توجه شیفتگان شرزه و دلباختگان واله دموکراسی اینکه بیش از ۲۰% کل…

خاورمیانه، آرایش قوای جدید قطب ها و سناریوی هسته ای

//

هر چه فرایند انحطاط سرمایه داری شتابناک تر شده است، سیاست سرمایه نیز قهرا تهوع آورتر گردیده است. سه دهه است که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا، اسرائیل، چین، روسیه، همه رسانه های این کشورها از مسأله اتمی شدن…

افغانستان، سرمایه جهانی و جنبش کارگری

/

بساط نظریه پردازی همه جا پهن است. چرا امریکا و متحدانش ۲۰ سال پیش حمله به افغانستان را آغاز کردند؟؟، چه اهدافی در سر داشتند؟؟ آیا به دموکراسی می اندیشیدند؟؟!! اگر آری!! کدامین گام ها را برداشتند؟! و چرا هیچ…

مرگ محمود شفاعت (تقی پاک ایمان) غمی سنگین و جان آزار

او از شیفتگان فداکار رهائی کارگران و شیدای بی ریای کارزار رهائی انسان بود. در سال ۱۳۳۱ در همدان به دنیا آمد، در سالهای نخست دهه ۵۰ به سازمان مجاهدین خلق پیوست و در پروسه تحولات سیاسی درون این سازمان…

طغیان اعتراض کارگران و آلترناتیوسازی «اپوزیسیون»

/

چو شاهین بازماند از پریدن            زگنجشکش لگد باید چشیدن «اپوزیسیون» اصطلاحی است که در سراسر دنیا بر سر زبانها است. همه جا، از احزاب، نیروها و محافل اپوزیسیون می گویند. قصد واکاوی آکادمیک مفاهیم را…

جنبش کارگری ایران، افت و خیز رویکردها

/

احزاب و اتحادیه ها در بیان موقعیت خود به دستاوردهایشان در عرصه افزایش اعضاء، رشد سازمان، دامنه نفوذ تشکل در جامعه، میزان پیروزی در سازماندهی کمپین ها یا نوع این شاخص ها رجوع می کنند. ماجرا برای جنبش لغو کار…

جنبش شورایی

بازخوانی کاپیتال مارکس

کمونیسم لغو کارمزدی

علیه رفرمیسم راست و چپ

جنبش کارگری و جمهوری اسلامی

سرمایه و بحران

سرمایه جهانی و خاورمیانه

اطلاعیه ها

ویدیو

کارگران ضد سرمایه داری

دیدگاه

سرمایه و بی حقوقی زنان

قیام بهمن

سرمایه و کودک آزاری

نشریه علیه سرمایه

کارگران و اول ماه مه

مطالب ترجمه شده

نقدها

کتاب ها