«روز کارگر»! آنچه هست و آنچه باید باشد!

/

مراسم موسوم به «روز کارگر» از دیرباز تا امروز به ویژه در طول دهه های اخیر، تصویر متضاد صف آرائی ها و سنگربندیهائی بوده است که می تواند و باید خصلت نمای واقعی این روز و این نام باشد. روز…

اوکرائین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟

/

جهان سرمایه داری بسیار در هم رفته تر و ادغام شده تر از آن است که بتوان تلاطمات دامنگیر یک کشور را بدون کالبدشکافی موقعیت سرمایه اجتماعی اش در تقسیم کار سراسری سرمایه داری، جایگاهش در توازن قوای بلوک بندیها…

احمدیان و کارنامه کارزار طبقاتی« متن سخنرانی در مراسم بزرگداشت امیرحسین احمدیان»

درمبارزه طبقاتی اگربا ژرف نگری مارکسی وارد میدان شوی، با قهرمانان و رهبران مواجه نمی شوی. اینجا سخن از پیکار برای برپائی جامعه ای است که در آن «رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر انسان است» و این…

در سالگرد کمون پاریس

شیپور جنگ در پاریس، میان دو اردوی طبقاتی متخاصم با طنین هر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمایه دار در نقطه ای از دنیا، در قلب قاره اروپا در مقابل هم صف آراستند. وقتی…

«حسن حسام» از چه چیز عصبانی است؟!

حسن حسام در مصاحبه با مجری برنامه تلویزیونی موسوم به «برابری»! حول موضوعی به نام « سه گرایش درون جنبش کارگری» و چگونگی برخورد به مسأله دستمزدها، هر چه در توان داشته است علیه کارگران ضد سرمایه داری و فعالان…

«حسن حسام» و نفرت از مبارزه ضد کار مزدی کارگران

حسن حسام به زنده نگه داشتن «سوسیالیسم» اردوگاهی همان قدر وفادار و از جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر همان اندازه عاصی است که سربازان اولترا – ناسیونالیست ژاپنی، دلبسته پیروزی کشور و داغدار شکست «مام میهن» بودند. او از…

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

/

هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد،…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای ۱۲ تا ۱۵

سد حقیقی تولید سرمایه داری خود سرمایه است. در این شیوه تولید، خود سرمایه و ارزش افزائی نقطه آغاز، پایان، انگیزه، آمال تولید است. تولید فقط تولید سرمایه است. تولید به هیچ وجه وسیله ای برای ارتقاء فزاینده شرائط زندگی،…

سرمایه داری ایران در ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی

//

  کلیه دولت های موجود جهان، مستقل از شیوه های متمایز ایفای نقش، دیکتاتوری، دموکراتیک، فاشیستی، پارلمانی، نظامی، دینی یا لائیک بودنشان، در بنمایه طبقاتی خود، سرمایه متعین در منظومه ای از فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک هستند. مبارزه…

سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی

//

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را دارند. همانگونه که جدال میان لایه ها و…

جنبش کارگری، میدان مبارزه را باید عوض نمود!

/

جنبش کارگری ایران بر سر یکی از بی سابقه ترین و سرنوشت سازترین دو راهی ها ایستاده است. عبور از این وضعیت، به شدت پیچیده و نیازمند یک خانه تکانی اساسی، رادیکال و تاریخی است. کل طبقه کارگر جهانی در…

کنفرانس گلاسکو نوامبر ۲۰۲۱، COP26

سخنگویان دولت های سرمایه در کنفرانس های تاکنونی شان هنوز موفق نشده اند بطور رسمی حتی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت زمین با سوخت های فسیلی بگنجانند. شیادی و حقه بازی سیاستمداران، دولتمردان و حتی برخی سازمان های…

رژیم ورشکسته، جنبش کارگری بی چشم انداز

//

چند وقت پیش از شکست فاحش راهبرد ۴۰ ساله رژیم اسلامی در منطقه و جهان گفتیم. راهبردی اساسا شکست آمیز که بار بخش مهمی از بحران پرتلاطم سرمایه جهانی را بر شرائط کار، استثمار و زندگی توده های کارگر ایران…

پاشنه آشیل ها و آموزش های قیام کارگری آبان ۹۸

/

شورش کارگری سراسری آبان ماه به رغم پاره‌ای پالایشها در پیشینه قرن بیستمی خود، از اتخاذ یک جهتگیری رادیکال و آگاه طبقاتی فرو ماند. این خیزش می‌توانست شکست خورد، حادثه‌ای که در سطحی و به شکلی اتفاق افتاده است، می‌توانست…

انقلاب اکتبر: تجربه ای در راه انقلاب کارگری! / گفتگوی نگاه با ناصر پایدار

/

«نگاه»: بحث درباره­­ی انقلاب اکتبر، ماهیت، دست­آوردها و حتا زیان­های آن بسیار گسترده و متنوع است. در این گفت­وگوی کوتاه، شاید بی مناسبت نباشد به اختصار از نظر شما پیرامون چرایی و دلایل وقوع انقلاب اکتبر و ماهیت آن شروع…